توانمندسازی تخصصی - مرکز آموزشهای آزاد و توانمندسازی تخصصی زند

توانمندسازی تخصصی

آموزش برای مهارت ، مهارت برای اشتغال

در رشته های مختلف و تخصص های متفاوت

 • گروه های مختلف توانمندسازی
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی برق
 • مهندسی پزشکی
 • مهندسی عمران
 • مهندسی ماشین آلات ریلی
 • مهندسی مواد و متالورژی
 • مدیریت
 • زبان انگلیسی
 • علوم ورزشی و تربیت بدنی
 • حقوق
 • حسابداری
 • روانشناسی
 • مشاوره
 • علوم تربیتی
 • زیست فناوری و زیست سلولی – مولکولی
 • زبان و ادبیات فارسی

بخش توانمندسازی تخصصی

در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ موسسه آموزش عالی زند شیراز، با هدف توانمندسازی و ارتقا مهارت دانشجویان در حال تحصیل تفاهم نامه ای با اداره کل فنی و حرفه ای فارس در خصوص راه اندازی و استقرار مرکز ارتقای شایستگی حرفه ای دانشجویان استان فارس (Students Competencies Development) را به امضا رسانید.

در حال حاضر این مرکز آمادگی برگزاری دوره های مورد تائید فنی و حرفه ای در شاخه های مختلف را دارد و در پایان دوره ها مدرک بین المللی مورد تائید سازمان فنی و حرفه ای برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد.

در این بخش ما به توانمندسازی اشخاص در حرفه های متعدد می پردازیم و فرد مهارت های مورد نیاز ویژه راه اندازی کسب و کارهای کوچک تا بزرگ را فراخواهد گرفت. بر مبنای تفاهم نامه مرکز با سازمان آموزش فنی و حرفه ای، مرکز آموزش های آزاد و توانمندسازی تخصصی زند توانایی برگزاری بیش از ۴۰۰۰ عنوان دوره را دارد.

همکاران ما در بخش توانمندسازی تخصصی

مهندسی برق

جناب آقای دکتر حیدر ایزدنشان

دکترای فیزیک نیمه رساناها

استاد دانشگاه و سرپرست بخش انرژی های نو مرکز آموزشهای آزاد زند

مهندسی مواد و متالوژی

سرکار خانم مهندس زهرا شفیعی

کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد

مدیرگروه مهندسی مواد موسسه آموزش عالی زند

مهندسی کامپیوتر

سرکار خانم مهندس یاسمن علی اکبرپور

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار 

مدیر توانمندسازی و کارورزی و مدرس مرکز آموزشهای آزاد زند

مهندسی پزشکی

جناب آقای دکتر علی قرمزیان

دکترای علوم اعصاب شناختی

مدیر نوآوری و تجاری سازی و مدیرگروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی زند

زیست فناوری- سلولی و مولکولی

سرکار خانم دکتر فاطمه شعله ور

دکتری بیوشیمی

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند

مهندسی عمران

سرکار خانم مهندس زهرا شفیعی

کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد

مدیرگروه مهندسی مواد موسسه آموزش عالی زند

مهندسی صنایع

جناب آقای دکتر امیرحسین وکیلی

دکتری مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک (خاک و پی)

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند

مهندسی ماشین آلات ریلی

جناب آقای مهندس علیرضا گلزار تهرانی

کارشناسی ارشد ماشین آلات ریلی

معاون بهره برداری سازمان حمل و نقل ریلی

حقوق

سرکار خانم دکتر سمیرا نکومند

دکترای برنامه ریزی تحصیلی

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز

مدیر خدمات آموزشی موسسه آموزش عالی زند

علوم تربیتی

سرکار خانم دکتر سمیرا نکومند

دکترای برنامه ریزی تحصیلی

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز

مدیر خدمات آموزشی موسسه آموزش عالی زند

مشاوره

جناب آقای مجید آرمانپور

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

مشاور خانواده و مشاور تحصیلی دانشگاه و آموزش و پرورش

روانشناسی

جناب آقای دکتر سید حمید حسینی

دکترای روانشناسی عمومی

استاد دانشگاه و دبیر آموزش و پرورش

مدیریت(صنعتی، بازرگانی، کسب و کار)

جناب آقای دکتر سعید توکلیان

دکترای 

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز 

مدیرگروه مدیریت

مدیریت بانکی و مدیریتی

جناب آقای فرزاد توکل مقدم

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

استاد دانشگاه، مدیر حرفه ای و مشاور اقتصادی

زبان انگلیسی

Untitled-2

سرکار خانم دکتر زهرا مصلی نژاد

دکترای فیزیولوژی ورزشی

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند

علوم ورزشی و تربیت بدنی

سرکار خانم دکتر زهرا مصلی نژاد

دکترای فیزیولوژی ورزشی

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند

حسابداری

سرکار خانم سیده سارا لاجوردی

دکترای 

استاد دانشگاه و مدیر گروه حسابداری موسسه آموزش عالی زند

اینترنت اشیا

جناب آقای مهندس محمدایمان جم نژاد

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

استاد دانشگاه و مدیر گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی زند