مدیریت ساخت- مرکز آموزشهای آزاد و توانمندسازی تخصصی

MBA گرایش مدیریت ساخت

کسانی که به سمت دوره MBA جذب می شوند، خوب می دانند دوره MBA اساسا با هدف توسعه مهارت های مدیریتی طراحی شده و آموختن آن زمانی مفید و اثر بخش خواهد بود که نتیجه اش به شکل مادی و معنوی در درآمد فرد و سازمان وی و مهم تر از آن به شکل مشهود، در قالب افزایش رضایت شغلی خود و اطرافیان، مشاهده شود.

489205-PH0A7V-175-min

ویژگی های این دوره:

دوره عمران و مدیریت ساخت، مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه عمران و مدیریت ساخت (شامل طرح های عمرانی، صنعتی، تاسیسات زیر بنایی) است که با تکیه بر مفاهیم، دیدگاه ها، روش ها، تکنیک ها، نرم افرازها و نظامات مربوط به مطالعه ،طراحی و اجرای پروژه های ساخت به دنبال فعالیت های علمی و تحقیقاتی نظری، تجربی و تلفیقی از این دو است. جهت موثر بودن کلیه سرفصل های دانش روز و مطابق با دانشگاه های خارجی و داخلی به صورت کاربردی و بومی در حوزه عملکردی ارائه می گردد.

627-min

مخاطبین این دوره:

  • مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های مهندسی و ساخت بخش صنعت حمل و نقل
  • مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های مهندسی ساختمان و راه
  • مدیران ارشد شرکت های عمران و ساخت
OGMM5G0-min

شرایط ثبت نام:

  • دارا بودن مدرک کارشناسی از دانشگاه ها یا موسسات معتبر داخل و خارج کشور
  • سه سال سابقه کار مفید
  • پذیرفته شدن مصاحبه تخصصی
  • گذراندن دروس پیش نیاز(در صورت نیاز و به تشخیص کمیته راهبری)