زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی در سطوح A1/A2/B1 در این مرکز برگزار می گردد. کلاسهای عمومی دو روز در

هفته وکلاس خصوصی مورد نظر زبان آموز در چهار مهارت اصلی از سطح مقدماتی تا پیشرفته موجود می باشد . متد آموزش در کلاسهای عمومی Menschen  و در کلاس خصوصی متفاوت می باشد.

کلاسهای ترمیک زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی در سطوح A1/A2/B1 در این مرکز برگزار می گردد. کلاسهای عمومی دو روز در

هفته وکلاس خصوصی مورد نظر زبان آموز در چهار مهارت اصلی از سطح مقدماتی تا پیشرفته موجود می باشد . متد آموزش در کلاسهای عمومی Menschen  و در کلاس خصوصی متفاوت می باشد.

Menschen

دوره های ترمیک به گونه ای طراحی و تدوین شده اند که زبان آموزان هر چهار مهارت اصلی را به میزان برابر تمرین می کنند. زبان آلمانی در ۱۲ سطح ارائه میگردد.

هر سطح: ۴۰ ساعت

زمان برگزاری: ۲ روز در هفته – هر جلسه ۲ ساعت

منابع: کتاب های Menchen ، مجلات و دیگر جزوات معتبر آموزشی